RICHTING

Hoe zorgt u ervoor dat u gevonden wordt door uw doelgroep en dat uw product of dienst ook daadwerkelijk afgenomen wordt? Een online strategie geeft u een duidelijke richting. Het uitzetten van een duidelijke route biedt houvast en focus om uw online doelen te bereiken.

INZICHT

Wat wilt u precies bereiken (doelen), bij wie (doelgroep) en hoe (middelen)? Inzicht in wie uw doelgroep is, waar zij zich bevindt, hoe zij zich online beweegt en hoe zij het best te bereiken is helpt u te bepalen op welke manier u uw doelgroep benaderd en welke middelen hiervoor ingezet worden.

MEETBARE RESULTATEN

Nadat uw online strategie is ingezet blijft uw onderneming onder onze aandacht. In maandelijkse rapportages ziet u precies wat het resultaat van uw online strategie is. De statistieken laten zien hoe vaak uw website bezocht wordt en hoe uw online doelgroep zich gedraagt op uw website. U kunt zo monitoren of uw doelstellingen behaald worden.

Naast de maandelijkse rapportage is er ieder kwartaal een evaluatiemet één van onze professionele marketingadviseurs. We richten ons specifiek op doorontwikkeling en groei van uw organisatie.

HANDVATTEN

Een doordachte online strategie biedt u alle handvatten om uw online doelen te behalen. U heeft een duidelijk overzicht van:

  • De doelen die u wilt behalen
  • Hoe u uw doelen wilt behalen
  • De doelgroep(en) die u wilt bereiken
  • Welke middelen en activiteiten er nodig zijn
  • Wanneer u deze middelen inzet
  • De resultaten van uw online activiteiten
Volg ons
Privacy Statement | Copyright © MKBnu Netherlands. Alle rechten voorbehouden